*L’Eloquence tête (Die Welsprekendheid, kop)
1917
Medium: Brons, 2/10
Dimensions: 52
Rupert Art Foundation
RAF52