Van Eeden, Adrie

Medium: Patryshout
1961
Vryheidsbeeld – Dolfynarend
Vryheidsbeeld - Dolfynarend