Ntshalintshali, Sindy

Medium: Skermdruk
Dimensions: 10 x 7,5
1991
Monkey
Monkey