Van der Merwe, Maria

1938
1938-Maria van der Merwe-kakebeenwa

Oorspronklik handgemaak

1938-Maria van der Merwe-kakebeenwa