’n Lewenslange Versameling

Wyle dr. Anton Rupert en sy vrou, Huberte, het in die 1940’s begin kuns versamel. ’n Stokperdjie wat ’n lewenslange passie oor die bestek van sestig jaar geword het, het ’n hoogtepunt bereik met die opening van die Rupert Museum in 2005. In die uitstalling is ’n keur van werke uit dié tydperk te sien, wat bestaan uit ’n verskeidenheid Suid-Afrikaanse skilderye en beeldhouwerke wat in die hele 20ste en vroeg in die 21ste eeu geskep is. Van die werk is deur bekende kunstenaars, onder wie Maurice van Essche, Wolf Kibel, Frans Oerder en Hugo Naudé. In Naudé, ’n Kaapse Impressionis, se werk sien ons die skilderkunstige gebruik van spikkellig, ’n tegniek wat haas onmoontlik is om in enige ander provinsie na te boots omdat Suider-Afrika meestal sondeurdrenk en strak is. Europese invloede van Impressionisme en Ekspressionisme is onmiskenbaar; tog toon die uitgesoekte werke ’n geleidelik aanvaarding van ’n onvergelykbare Suid-Afrikaanse beeldende taal asook tegnieke onder die invloed van Kubisme en Abstraksie. Die weerklank van die rotskuns deur inboorlinge, Ndebele-ontwerp, Afrika-simbolisme en spiritualiteit is van die herhalende temas in die werk van Walter Battiss, Bettie Cilliers-Barnard, Ezrom Legae, Sydney Khumalo, Cecil Skotnes en Alexis Preller. Hoewel die werke soms wyd uiteenlopend is, is dit tog ook ineenlopend aangesien dit voortgebring is uit die ervarings van Suider-Afrikaners wat uiting gee aan sinergie sowel as teenstrydigheid.

Hierdie uitstalling, gekies uit die permanente versameling, sal vanaf middel Oktober 2017 tot einde Januarie 2018 wees.

IMG_2506 IMG_2535

IMG_2515 IMG_2530 IMG_2521IMG_2546